Ga voor duidelijke grenzen

Bij een afpaling of grensbepaling worden de grenzen en de grootte van uw eigendom vastgesteld. Een afpaling is in het bijzonder nuttig bij geschillen met buren over deze grenzen of om dit soort geschillen net te vermijden. Enkel een landmeter kan de grenzen nauwkeurig bepalen.

Wat doet de landmeter?

Om de grenzen van een eigendom te bepalen wordt onderzoek gedaan naar de titels van de eigendom en worden er voorgaande opmetingsplannen van het perceel onderzocht. Dan wordt er een meting van het perceel uitgevoerd. Vervolgens wordt de meting aan de plannen getoetst.

Bij goedkeuring van de scheidingslijn door de partijen, worden de grenspalen (betonnen paal, fenopaal) geplaatst en wordt er een afpalingsplan opgesteld. Een afpaling mag enkel door een landmeter-expert worden uitgevoerd. Het proces-verbaal van de afpaling wordt door alle betrokken partijen ondertekend. Dit PV wordt neergelegd en geregistreerd bij het registratiekantoor.

Belangrijk: een grenspaal mag niet zomaar verwijderd worden, ook niet om een afsluiting te plaatsen, gezien deze zowel uw grens als deze van uw buren aangeeft.

Neem meteen contact op