Intredende/uittredende plaatsbeschrijving (begin/einde huur)

Deze plaatsbeschrijving is zeer belangrijk om betwistingen en discussies over schade te vermijden. Het biedt zowel voordelen voor de huurder als de verhuurder. Bij aanvang van het huurcontract wordt er naar de toestand van de woning gekeken. Hierbij wordt alles zeer gedetailleerd in een verslag opgenomen. Dit verslag bevat een gedetailleerde tekst over de woning met een bijkomende fotoreportage.

Op het einde van het huurcontract wordt er een nieuwe beschrijving opgemaakt, de uittredende plaatsbeschrijving. Deze wordt dan vergeleken met de plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract. Zo kan eventuele schade worden aangetoond en weten huurder en verhuurder welke schade vergoed of hersteld moet worden.

Aanvang der werken/einde werken

Deze plaatsbeschrijving is voornamelijk bedoeld voor aannemers. Indien er werken worden uitgevoerd tegen een aanpalende woning, kan er best voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving worden opgesteld. Indien er dan schade wordt aangericht tijdens de werken kan worden aangetoond voor welk deel de aannemer verantwoordelijk is. Op deze manier is de aannemer ook beschermd tegen eventuele valse schadeclaims.

Neem meteen contact op