Uw verkaveling geregeld van A-Z

Om een grond te mogen verkavelen (splitsen in 2 of meerdere delen) in bouwgrond hebt u een verkavelingsvergunning nodig. Om deze vergunning te bekomen moet u een verkavelingsdossier indienen bij de gemeente waar de grond gelegen is. Vervolgens moet het College van Burgemeester en Schepenen het dossier goedkeuren.

Het opstellen van zo’n dossier is technisch en tijdrovend. Bovendien kunnen een heleboel gegevens enkel door een landmeter-expert worden geleverd. Daarom staan we u graag bij om het dossier van A-Z samen te stellen. Zo bent u zeker dat het dossier op een correcte, efficiënte manier is opgesteld en maakt u het meeste kans op het ontvangen van de vergunning.

Het verkavelingsdossier

Het verkavelingsdossier bevat alle informatie die het College van Burgemeester en Schepenen nodig heeft om de verkaveling te beoordelen en de vergunning af te leveren. Dit omvat onder andere:

  • Verkavelingsvoorschriften
  • Verkavelingsontwerp
  • Plan bestaande toestand
  • Eandis-formulier
  • Milieueffectenrapport
  • Motivatienota
Neem meteen contact op