Wat is prekadastratie?

Prekadastratie is het opnieuw toewijzen van een uniek identificatienummer van een onroerend goed (perceel of gebouw) door het kadaster. Het is verplicht bij de transactie van een onroerend goed (bv. een verkoop), wanneer dit onroerend goed wijzigingen heeft ondergaan en mag enkel door een landmeter-expert worden uitgevoerd.

Wat doet de landmeter?

Sinds 2015 is het verplicht om voor een prekadastratie de hulp in te roepen van een landmeter-expert. Deze maakt de nodige opmetingen en plannen die vervolgens bij de diensten van het kadaster worden ingediend. Van zodra de plannen worden goedgekeurd krijgt uw onroerend goed een nieuw identificatienummer. De notaris heeft dit nummer nodig om de transactie van het onroerend goed te kunnen afronden.

Bij welke transacties is het verplicht?

Een prekadastratie is enkel verplicht bij de wijziging van een onroerend goed en in geval van één van de volgende transacties:

  • Schenking
  • Verkoop
  • Verkaveling
  • Wijziging basisakte appartementsgebouw of complex
  • Wijziging van de perceelgrenzen
  • Kosteloze grondafstand
Neem meteen contact op