Wat is een muurovername?

Een muurovername is het overkopen van een stuk scheidingsmuur waartegen u wenst te bouwen, wanneer u niet voor de helft medeëigenaar bent van de muur. Dit is ook van toepassing wanneer u slechts medeëigenaar bent van een stuk van de muur en nu tegen een groter deel van de muur wil bouwen.

In juridische termen wordt zo’n scheidingsmuur een gemene muur genoemd die als volgt wordt omschreven:

Een gemene muur is een muur die op de grenslijn van twee erven staat, en die in medeëigendom toebehoort aan de eigenaars van de door die muur gescheiden erven (art. 653 en 661 B.W.).

Wat doet de landmeter?

In quasi alle gevallen mag enkel en alleen een landmeter-expert een muurovername uitvoeren. Hierbij moet de oppervlakte van de over te nemen muur, de oppervlakte van de over te nemen grond en de waarde van de muur bepaald worden. Op basis hiervan bepaalt de landmeter-expert vervolgens de vergoeding die u de medeëigenaar(s) verschuldigd bent.

! Opgelet: muurovername moet ook officieel geregistreerd worden. Hiervoor betaalt u 10% registratierechten. Deze registratie wordt eveneens volledig door onze landmeter-experten in orde gebracht.

Neem meteen contact op