Wat houdt het in?

Wegenis- en rioleringsontwerp komt in volgende gevallen voor:
 • Nieuwe wegenis: het verlengen of (her)aanleggen van straten na een verkaveling zodat alle loten een uitgang naar het publieke domein hebben.
 • Heraanleg van een bestaande wegenis: indien er bij een verkaveling geen riolering in de straat is, kan er gevraagd worden om de straat opnieuw aan te leggen met riolering.
 • Aanleg van nieuwe parkeerterreinen
 • Aanleg van bedrijventerreinen

Wat doet de landmeter?

Een landmeter zorgt voor de volgende aspecten:

 • Het volledige ontwerp van de nieuwe wegenissen en rioleringen met alle bijhorende kunstwerken (rioleringsputten, pompputten, bufferbekkens,…)
 • Maken alle nodige plannen op zoals grondplannen, lengteprofielen, dwarsprofielen, typedwarsprofielen, rooilijnplannen,…
 • Opmaken van lastenboeken
 • Opmaken van meetstaten
 • De nodige aanbestedingen
 • De opvolging van de werkzaamheden ter plaatse tot de oplevering van de werkzaamheden en de eventuele overdracht naar het openbaar domein.
 • Alles gebeurt conform het Standaardbestek 250
Neem meteen contact op